jtemplate.ru - free Joomla templates

CHUNG CƯ CAO CẤP XI RIVERVIEW - TP.HCM

 

 

  • Chủ đầu tư: GS – NEOTEX

  • Hạng mục: CAMERA – PA – BMS

  • Kỹ sư thiết kế và thi công: Lê Hữu Hưng – Trần Trung Hiếu – Lê Mạnh Hùng

  • Giá trị gói thầu: 264.000 USD