jtemplate.ru - free Joomla templates

TRUNG TÂM DỰ LIỆU ACB

 

 

  • Chủ đầu tư: MBI

  • Hạng mục: Hệ thống giám sát toà nhà BMS

  • Kỹ sư thiết kế và thi công: Lê Hữu Hưng – Lê Mạnh Hùng –Võ Tấn Quốc

  • Giá trị gói thầu: 146.654,21 USD