jtemplate.ru - free Joomla templates

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

MÀN HÌNH QUẢNG CÁO

Biên soạn nội dung, hình ảnh, video clip cần trình chiếu vào Laptop sau đó truyền gói dữ liệu này vào màn hình quảng cáo mạng không dây Wireless Lan hoặc mạng có dây LAN....

Xem tiếp...