jtemplate.ru - free Joomla templates

CÔNG TY TNHH BOXX VIỆT NAM

 

Trụ Sở Chính

Showroom

Địa chỉ: 157 Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ157 Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.54 48 48 28

Điện thoại: 028.54 48 48 28

Fax: 028.54 48 48 38 Fax: 028.54 48 48 38

Website: www.boxx.vn

Hotline: 19007091