jtemplate.ru - free Joomla templates

 PHẦN MỀM CÀI ĐẶT MÀN HÌNH QUẢNG CÁO

 

 

 

1. Giao diện phần mềm dễ sử dụng và đẹp mắt

 

 

 

2. Quản lý thiết bị: Xem và cài đặt thông số thiết bị, tình trạng kết nối - download …
 
 
 
 
3. Quản lý dữ liệu media
 
 
 
 
4. Quản lý và tạo Layout
 
 
 
 
 
5. Phân bổ dữ liệu vào các khung trong layout
 
 
 
 
6. Đóng gói dữ liệu
 
 
 
 
 
7. Quản lý  các gói dữ liệu và chuyển vào màn hình quảng cáo
 
 
 
 
8. Quản lý  user