jtemplate.ru - free Joomla templates

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG MÀN HÌNH QUẢNG CÁO

 

 

 

 

 

1. Khởi tạo phần mềm nên cho màn hình quảng cáo

 

 • Chuẩn bị 2 USB, hoặc 1 USC + 1 thẻ nhớ SD
 • Format USB, thẻ nhớ ở chuẩn FAT32
 • Copy firmware vào 1 USB
 • Gắn cả USB và thẻ nhớ vào màn hình.
 • Sau khi màn hình cài đặt xong, sẽ yêu cầu lấy USB ra và khởi động lại màn hình

 

2. Cấu hình mạng cho màn hình quảng cáo

 

 • Khai báo địa chỉ IP Server.

 • Khai báo địa chỉ mạng LAN có dây, và Wifi.

 

3. Cài đặt phần mềm Quản trị trên máy tính

 

 • Cài đặt gói phần mềm Quản trị DMB-BS3.1.28
 • Copy 2 file license vào thư mục cài đặt
 • Lưu ý: đặt đia chỉ IP của máy tính phải trùng với địa chi IP server đã khai báo trên màn hình quảng cáo

 

4. Truyền dẫn dữ liệu:

 

 • Sau khi thiết kế và đóng gói dữ liệu tại máy tính, gói dữ liệu này sẽ được chuyển tự động vào màn hình quảng cáo.
 • Đối với mạng LAN có dây, cần kết nối dây mạng vào màn hình quảng cáo và khai báo địa chỉ IP trong phần mạng có dây của màn hình quảng cáo.
 • Đối với mạng LAN không dây, chỉ cần khai báo địa chỉ IP trong phần mạng không dây của màn hình quảng cáo

 

5. Hoạt động:

 

 • Màn hình quảng cáo sẽ vận hành động lập sau khi thực hiện các bước trên, không cần kết nối mạng với máy tính nữa.

 • Tất cả các gói dữ liệu sẽ được lưu trên thẻ nhớ và trình chiếu tự động luân phiên suốt 24/24 hoặc sẽ trình chiếu theo yêu cần thời gian của các gói dữ liệu đề ra.