jtemplate.ru - free Joomla templates

KIỂM SOÁT CỬA - CHẤM CÔNG VIRDI

AC-1000

 

 AC-1000 là thiết bị chấm công bằng vân tay, thẻ từ hoặc mã pin, tích hợp tính năng kiểm soát cửa điện từ. Với công nghệ từ Korea ... 

Xem tiếp...

KIỂM SOÁT CỬA -CHẤM CÔNG VIRDI

AC-2100

 

AC-2100 là thiết bị châm công bằng vân tay, thẻ từ hoặc mã pin, tích hợp tính năng kiểm soát cửa điện từ. Với công nghệ từ Korea ...

Xem tiếp...